MedCaps övergripande mål är att bidra till att utveckla våra dotterbolag och därmed öka koncernens lönsamhet. Vi är övertygade om att hållbarhetsarbetet är en viktig förutsättning för att uppnå våra mål. MedCap investerar enbart inom Life Science, varmed vi genom vår verksamhet bidrar till hållbar utveckling. För MedCap innebär det att vi arbetar för att växa som företag, varmed vi bidrar till människors välmående, förhindrar utanförskap på grund av sjukdom eller funktionshinder och samhällskostnader minskas. Samtidigt tar vi ansvar för den eventuella negativa påverkan vår verksamhet har på människor och miljön.

För MedCaps senaste hållbarhetsrapport hänvisas till sid 17-23 i senaste årsredovisningen