MedCap AB | Sundbybergsvägen 1 | 171 73 Solna | +46 8 34 71 10 | info@medcap.se