Kristina Ekblad

Född 1974
CFO sedan 2020.

Utbildning: Magisterexamen i Företagsekonomi samt Handelsrätt vid Lunds Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag:  Styrelseledamot i Multi-ply Component Ltd. 

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Koncernredovisningschef Holmen.

Innehav:  Kristina Ekblad innehar 5 000 teckningsoptioner i MedCap AB (publ)

Blurrydesktop 363X242

Ledningens medlemmar

Läs om ledningens medlemmar

Fält 363X242

Ledningens arbete

Läs mer om ledningens arbete

Business Meeting Blurry 363X242

Styrelsens medlemmar

Läs mer om styrelsens medlemmar