Lars Ångman

Född 1972
Investment Manager sedan 2020

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i Företagsekonomi, Stockholms Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Inpac AirContainer Holding AB samt styrelseledamot i Abilia Sverige Holding AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Egen konsult- och investeringsverksamhet.

Innehav: Lars Ångman innehar 5 000 aktier samt 30 000 teckningsoptioner i MedCap AB (publ) genom bolag.

Blurrydesktop 363X242

Ledningens medlemmar

Läs om ledningens medlemmar

Fält 363X242

Ledningens arbete

Läs mer om ledningens arbete

Business Meeting Blurry 363X242

Styrelsens medlemmar

Läs mer om styrelsens medlemmar