Sebastian Backlund

Född 1990
Investment Manager sedan 2022.

Utbildning: Mastersutbildning i Finans, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Kandidatexamen i Nationalekonomi, Francis Marion University.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelsemedlem i Multi-ply Components Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Projektledare på EY Corporate Finance.

Innehav: Sebastian Backlund innehar 35,000 teckningsoptioner i MedCap AB.

Blurrydesktop 363X242

Ledningens medlemmar

Läs om ledningens medlemmar

Fält 363X242

Ledningens arbete

Läs mer om ledningens arbete

Business Meeting Blurry 363X242

Styrelsens medlemmar

Läs mer om styrelsens medlemmar