Vi skapar värde i Life science

MedCap utvecklar ledande nischbolag inom Life Science

MedCaps affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora, välskötta Life Science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde. Ägandet är i de flesta fall långsiktigt och utövas aktivt, professionellt och med en känsla för företagstraditioner.

Framsida Delårsrapport 3 Svenska

Senaste delårsrapporten

Läs MedCaps delårsrapport för tredje kvartalet 2021, se länk nedan. 

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.