VI TILLFÖR VÄRDE I VÅRA BOLAG

MedCaps affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora, välskötta Life Science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde. Ägandet är i de flesta fall långsiktigt och utövas aktivt, professionellt och med en känsla för företagstraditioner.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Verksamheten bedrivs inom tre områden. Affärsområde Medicinteknik innefattar de bolag som är verksamma inom affärsområdet medicinteknik. Affärsområde Specialistläkemedel utvecklar och säljer läkemedel inom de regulatoriska klasserna registrerade-, extempore- samt licensläkemedel. Affärsområde Läkemedelshandel innefattar de verksamheter som är verksamma inom framför allt parallell-import av läkemedel.

Medicinteknik

Läs mer

Specialistläkemedel

Läs mer

Läkemedelshandel

Läs mer

BLI EN DEL AV MEDCAP!

När vi investerar förvärvar vi ofta ett livsverk, en stor kompetens hos de anställda, en institution i den lokala bygden och ofta även på den nationella marknaden. De ägare som säljer sina företag till oss kan vara förvissade om att vi i samma grad som de själva respekterar bolagens historia och tradition och att vi med positiv styrning och ledarskap satsar på att utveckla våra bolag.

MedCap som ägare

MedCap som investering

MedCaps investeringsstrategi