Vi skapar värde i Life science

MedCap utvecklar ledande nischbolag inom Life Science

MedCaps affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora, välskötta Life Science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde. Ägandet är i de flesta fall långsiktigt och utövas aktivt, professionellt och med en känsla för företagstraditioner. Gruppen har tre affärsområden: Medicinteknik, Hjälpmedel och Specialistläkemedel.

Medcap Delårsrapport 2

Senaste delårsrapporten

Läs MedCaps senaste delårsrapport, se länk nedan. 

Våra bolag

Verksamheten bedrivs inom två områden, medicinteknik och specialistläkemedel. Sedan 2001 har MedCap genomfört förvärv, refinansieringar och försäljningar.

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.