Magnifier4

Aktien

Aktien

Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 15 februari 2016 att MedCap ABs aktier upptogs till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och därmed avnoterades från Nasdaq First North Premier.

Sista dag för handel i MedCaps aktier på Nasdaq First North Premier var den 24 februari 2016 och första dag för handel på huvudmarknaden var den 25 februari 2016. Aktien handlas from 4 januari 2021 i segmentet Mid Cap.

MedCaps ISIN-kod är: SE0009160872 Information om aktien:

Kortnamn: MCAP
Antal aktier: 14 807 353
Kvotvärde: 0,4