Globala Mål Header

FNs globala mål

Vårt bidrag till FNs globala utvecklingsmål

MedCap har analyserat de 17 globala målen för att bestämma vilka av dem som vi ska fokusera på i vår verksamhet och hur vi kan integrera dem i verksamheten. Analysen har skett utifrån perspektiven påverkansgrad, möjligheter och utifrån hur vi skapar värde för patienter och brukare av våra produkter. Resultatet av analysen innebär att vi under kommande år kommer att fokusera på följande 6 mål:

Mål3 363X242 (1)

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

MedCap arbetar för att utveckla och tillhandahålla såväl medicintekniska produkter som läkemedel som bidrar till en effektivare sjukvård, bättre hälsa och ökat välbefinnande. Vi är i nära kontakt med vården för att förstå vilka behov som finns och för att därigenom tillgodose den medicinska efterfrågan som finns.

Mål4 363X242 (1)

Mål 4 God utbildning

MedCap erbjuder produkter som möjliggör en högre grad av inkludering i samhället genom att individer med olika typer av neuropsykiska funktionsnedsättningar att ta del av utbildning och arbetsliv.

Mål5 363X242

Mål 5 Jämställdhet

MedCap arbetar för att uppnå en i alla avseenden jämställd arbetsplats där det är en självklarhet att alla medarbetare, oavsett kön, etnisk bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning, ges möjlighet att utvecklas på lika villkor.

Mål8 363X242 (1)

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Medcaps målsättning är att skapa en stabil och långsiktigt hållbar tillväxt och ser det som en självklarhet att erbjuda anständiga arbetsvillkor för våra medarbetare.

Mål10 363X242 (1)

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Genom vår samarbetspartner Samhall arbetar MedCap för en inkludering av alla människor oavsett funktionsvariation och arbetsförmåga.

Mål12 363X242 (1)

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

MedCap följer utvecklingen i transformeringen till mer hållbara förpackningslösningar samt arbetar kontinuerligt med att optimera förpackningarna för att minska miljöpåverkan i transportledet. Vid inköp av förpackningar väljer vi miljöklassificerade och hållbara förpackningar för de produkter som tillhandahålles marknaden. Vi arbetar även aktivt med att byta ut det sortiment som eventuellt inte uppfyller bolagets kvalitets- och miljökrav.

Fält

Vårt långsiktiga arbetsfokus

Genom vår Code of Conduct har vi inkluderat Global Compacts principer i vår företagsstrategi.

Läs om vårt långsiktiga hållbarhetsfokus