Amajo (1)

Amajo

Amajo är ett nordiskt hjälpmedelsföretag som är återförsäljare av sinnesstimulerande hjälpmedel samt utveckling av sinnesrum.

Verksamhet: Amajos produkter bidrar med stimulering, avslappning, lärande och interaktion för både barn och vuxna med funktionsvariationer och demenssjukdomar.

Geografisk marknad: Norden

Kunder: Kommuner, boenden, skolor

Amajo 623X203

Du hittar mer information om Amajo och deras verksamhet på deras hemsida.

Till Amajos hemsida

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.