Trident

Trident

Trident har sedan 1995 arbetat med att förbättra människor med funktionsvariationers fysiska tillgänglighet. Trident har två verksamhetsområden, Tillgänglighet och Fordon, där Tillgänglighet fokuserar på tillgänglighetsanpassningar av bostäder och fastigheter (e.g. ramper, trappor, hissar och badrum) och Fordon på specialcyklar med ergonomiska lösningar.

Verksamhet: Tridents produkterbjudande hjälper människor med funktionsvariationer att öka sin fysiska tillgänglighet och ger brukaren möjlighet att vara mer självständig i hemmet samt kunna komma ut i naturen och samhället på ett okomplicerat sätt.

Geografisk marknad: Sverige, Export inom Europa

Kunder: Regioner, kommuner, byggbranschen

Trident 623X203

 

Du hittar mer information om Trident och deras verksamhet på deras hemsida.

Till Tridents hemsida

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.