Medcaps finansiella målsättning

MedCap strävar mot att uppnå följande tre mål:

  1. Årlig EBITA tillväxt om 15% 
  2. Avkastning på eget kapital som överstiger 20%
  3. Nettoskuld/EBITDA lägre än 3 *)

 

*) Exkl. IFRS16

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.