Medcaps finansiella målsättning

MedCap strävar mot att uppnå följande tre mål:

  1. Att uppnå en omsättning om 1,5 miljarder inom 1 till 2 år (2023)
  2. EBITDA tillväxt om 15% årligen över en affärscykel
  3. Nettoskuld/EBITDA lägre än 3 *)

 

*) exkl. IFRS16

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.