Two Children Hugging

Abilia

Abilia har lång erfarenhet av framtagande av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Abilia har hjälpmedel inom områdena kognition, kommunikation, omgivningskontroll och larm.

Verksamhet: Abilia förenklar människors vardagsliv, oavsett vilka behov de har, och ger personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och självständiga. Hjälpmedlen stödjer personer att skapa struktur i sin vardag, kommunicera med sin omgivning, kontrollera sin hemmiljö eller kalla på hjälp.

Geografisk marknad: Norden, Storbritannien samt Export.

Kunder:  Regioner, kommuner, boenden.

Tove Christiansson Portrait Abilia Beskuren

Vi på Abilia vill ge personer med särskilda behov ett bättre liv genom ökad trygghet, självständighet och delaktighet och skapa ett socialt hållbart samhälle. Vi vill bidra till bättre hälsa, inkludering i skola och arbete. Hjälpmedel är kritiska vid tidiga insatser och är samhällsekonomiskt hållbart. Vi satsar på att etablera vår kognitionsaffär mot nya kundsegment såväl som internationellt

Tove Christiansson, VD Abilia

Abilia_623x203

 

Du hittar mer information om Abilia och deras verksamhet på deras hemsida.

Till Abilias hemsida

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.