Magnifier4

Finansiell info

Finansiell info

I detta avsnitt finner du information kring MedCaps finansiella rapportering.

Affärsidé och mål

Prospekt

Läs vårt prospekt som uppträttades i samband med listbytet från Nasdaq First North PremierNasdaq First North Premier till Nasdaq Stockholms huvudmarknad.