Insynshandel

För information om insynshandel hänvisas till Finansinspektionens hemsida.

Boy on computer

Intern kontroll

Den interna kontrollen innefattar huvudsakligen följande delar: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.