Analytiker och market maker

ABG Sundal Collier följer MedCap regelbundet. MedCap AB har ingen s.k. likviditetsgarant.

Woman holding a pill

MedCap som investering

MedCap utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Verksamheten bedrivs inom två områden: Medicinteknik och Specialistläkemedel.