Closeup of machine

Verksamhet

MedCap är en koncern som består av bolag verksamma på den Europeiska Life Science-marknaden. Verksamheten är organiserad i två affärsområden;  Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Bolagen inom Medicinteknik utvecklar och säljer i huvudsak olika medicintekniska produkter och tjänster. Kunderbjudandet omfattar till exempel medicintekniska hjälpmedel, sjukvårdsutrustning samt förpackningslösningar till life science produkter.

Affärsområde Specialistläkemedel utvecklar och säljer läkemedel inom de regulatoriska klasserna registrerade-, extempore- samt licensläkemedel.

Förvärvshistoria

Läs mer om vilka förvärv, refinansieringar och försäljningar som MedCap har gjort sedan 2001.