Closeup of machine

Verksamhet

MedCap är en koncern som består av bolag verksamma på den Europeiska Life Science-marknaden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden;  Hjälpmedel, Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Bolagen inom Hjälpmedel säljer i huvudsak hjälpmedel och välfärdsteknik. Kunderbjudandet omfattar både digitala och fysiska hjälpmedel inom områden så som Kognition, Kommunikation, Omgivningskontroll, Larm, Mobilitet, Tillgänglighet och Ortoser. Kunderna inkluderar regioner, kommuner, vårdgivare, fastighetsägare och brukare.

Bolagen inom Medicinteknik säljer i huvudsak olika medicin-tekniska produkter och tjänster. Kunderbjudandet omfattar sjukvårdsutrustning och mjukvara, komponenter till tillverkare av sjukvårdsutrustning, och förpackningslösningar till life science-produkter. Kunderna är framför allt regioner, sjukhus samt medicintekniska företag och läkemedelsbolag.

Bolagen inom Specialistläkemedel utvecklar och säljer läkemedel inom de regulatoriska klasserna registrerade-, extempore- samt licensläkemedel och kunderna återfinns framför allt inom apoteks-, läkemedelsindustrin samt offentliga kunder inom regioner och kommuner

Affärsområden och bolag

Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden; Hjälpmedel, Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Förvärvshistoria

Läs mer om vilka förvärv, refinansieringar och försäljningar som MedCap har gjort sedan 2001.