Man playing in water on a beach with boy

MedCap som ägare

Vi erbjuder ett aktivt ägarskap som utvecklar och stärker verksamheten inför fortsatt expansion och ökad lönsamhet. 

Det gör vi genom att erbjuda våra bolag stöd inför nästa steg i deras utveckling i form av exempelvis expansionskapital och vårt nationella och internationella nätverk.

Vi tillsätter även en kompetent styrelse och erbjuder ägarkompetens som ger trovärdighet hos banker och samarbetspartners samt rekryterar nya starka ledningar när så krävs.

Ägandet i MedCaps dotterbolag utövas aktivt, professionellt och med en känsla för företagstraditioner. Innan investeringen genomförs antas en tydlig, strategisk plan för bolagets utveckling under MedCaps ägande.

Processerna för affärsutveckling för att genomföra denna plan bedrivs därefter i nära samarbete mellan MedCap, ledningen i bolaget samt dess styrelse. MedCap arbetar därefter kontinuerligt med att utveckla den strategiska planen för det förvärvade bolaget.

När vi investerar förvärvar vi ofta ett livsverk, en stor kompetens hos de anställda, en institution i den lokala bygden och ofta även på den nationella marknaden. De ägare som säljer sina företag till oss kan vara förvissade om att vi i samma grad som de själva respekterar bolagens historia och tradition och att vi med positiv styrning och ledarskap satsar på att utveckla innehaven.

Framsida Delårsrapport 4 Svenska

Senaste delårsrapporten

Läs MedCaps senaste delårsrapport, se länk nedan. 

Rodeo Project Management Software B2l3f7ednye Unsplash

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi arbetar för att erbjuda ett aktivt ägarskap som utvecklar och stärker verksamheten inför fortsatt expansion och ökad lönsamhet? 

Så här kommer du i kontakt med oss