Fält

Hållbarhetsfokus

Vår definition av hållbarhet

För MedCap innebär hållbarhet ansvarsfullt företagande. Det vi gör ska vara långsiktigt hållbart.

Code of conduct

Genom vår Code of Conduct har vi inkluderat Global Compacts principer i vår företagsstrategi vilket innebär att vi verkar för ett ansvarsfullt företagande och att principerna är en av flera viktiga parametrar vid potentiella förvärv.  

MedCap har fattat beslut om ett antal policyer som sätter riktlinjerna för hur vi och dotterbolagen ska agera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som företag, ägare och arbetsgivare. 

Långsiktig hållbarhet innebär för MedCap att efterleva lagar och regler samt verka med god affärsetik, integritet och respekt. Våra policier utgör grunden för detta. 

ESG Transparency Badge

Nasdaq ESG Transparency Partner

MedCap handlas på Nasdaq MidCap segment. Varje år delar vi med oss av vår ESG data till Nasdaq och har därför certifierats som "Nasdaq ESG Transparency Partner".

Visa Vägen Inpac 631X421

Inpac – Vinnare av visa vägen

På Lundabaserade företaget Inpac arbetar medarbetare från Samhall sida vid sida med företagets egna anställda. Under Visa vägen-galan som gick av stapeln den 22 november 2021 fick vd Henrik Nyberg ta emot priset som Årets arbetsgivare. På Inpac, som bland annat producerar och paketerar probiotiska läkemedel och kosttillskott, arbetar dagligen mellan 20-30 personer från Samhall. Företaget har redan uppmärksammats för sitt långtgående arbete med att bereda plats för människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, då de förra året tog emot det regionala Visa vägen-priset för Årets arbetsgivare i Götaland. Att nu även kamma hem det nationella priset i samma kategori betyder mycket.

– Jag känner glädje och stolthet, säger Henrik Nyberg, vd för Inpac.

Fokusområden_363x242

Våra fokusområden

En intressentdialog och väsentlighetsanalys har genomförts med syfte att säkerställa att MedCap har rätt fokus i hållbarhetsarbetet. 

Läs om våra fokusområden