Aktiedata

Antalet aktier i MedCap uppgår till 14 807 353. Alla aktier har samma röstvärde.

SEK per aktie 2021 2020 2019 2018  2017*  2016/2017 2015/2016
Resultat per aktie 6,5 4,2 4,0 0,0 0,2 0,0 1,5
Föreslagen utdelning - - - - - - -
Börskurs 178 230,0 139,0 79,4 45,0 32,8 30,5
Börskurs per eget kapital 2,55 3,82 5,62 3,94 2,28  1,64 1,45
* 8 månader ( 1 maj-31 december)

 

Woman holding a pill

MedCap som investering

MedCap utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Verksamheten bedrivs inom två områden: Medicinteknik och Specialistläkemedel.