Erimed

Erimed

Erimed är ett nordiskt hjälpmedelsföretag som distribuerar ortopediska skor, mjuka och hårda ortoser, proteser, proteskomponenter samt det egenutvecklade Dictusbandet.

Verksamhet: Erimeds hjälpmedel stödjer människor med funktionsvariationer och bidrar till ett mer aktivt vardagsliv.

Geografisk marknad: Norden, Export

Kunder: Ortopedtekniska verkstäder (privata och offentliga)

Erimed 623X203

 

Du hittar mer information om Erimed och deras verksamhet på deras hemsida.

Till Erimeds hemsida

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.