Speaker

Pressmeddelanden

Aktieägarna till MedCap AB (publ), org. nr 556617-1459, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 kl.14.00 hos bolaget på Råsundavägen 4 i Solna. 

MedCap meddelar att Henrik Blomquist avgår som ledamot i MedCaps styrelse.