Speaker

Pressmeddelanden

MedCap förvärvar Swedelift

MedCap har genom dotterbolaget Trident Industri AB förvärvat Swedelift AB, som kommer ingå i MedCaps kluster för hjälpmedel och välfärdsteknik.

Valberedning i MedCap utsedd

Vid årsstämman 2023 beslutades att valberedningen i MedCap AB (publ) ska bildas genom att styrelsens ordförande, baserat på ägarstatistik vid tredje kvartalets utgång från Euroclear Sweden AB, kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna, vilka vardera har rätt att utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

MedCap AB (publ) har tecknat ett avtal om att förvärva SurgiCube International B.V. (“SurgiCube”). Förvärvet inkluderar både verksamheterna SurgiCube baserat i Nederländerna och Toul Meditech baserat i Sverige.

Aktieägarna i MedCap AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2023, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.