Bowl with nutrients

Förvärvshistorik

Transaktionshistorik

Förvärv och försäljningar

Datum Företag Typ av transaktion
Jan-01 VC-portfölj Förvärv
Apr-05 IM-Medico Förvärv
Apr-06 Quickels Förvärv
Jun-06 Dunmedic Tilläggsförvärv (IM-Medico)
Okt-06 Unimedic Förvärv
Apr-07 GEWA (Abilia) Förvärv
Jun-08 VC-portfölj Försäljning
Aug-08 IM-Medico Försäljning av fastighet
Jan-09 Handitek Tilläggsförvärv (GEWA – namnändrat till Abilia)
Nov-09 Falck Igel Tilläggsförvärv (Abilia)
Jun-12 IM-Medico Försäljning
Aug-12 Unimedic Försäljning av D-droppar
Okt-12 Ergobe Tilläggsförvärv (Unimedic)
Mar-13 Toby Churchill Tilläggsförvärv (Abilia)
Mar-13 Pharmadone Tilläggsförvärv (Unimedic)
Jun-13 Cross Pharma Tilläggsförvärv (Unimedic)
Dec-13 ForGetMeNot Tilläggsförvärv (Abilia)
Jun-15 Miwana Tilläggsförvärv (Unimedic)
Dec-15 Cardiolex Tilläggsförvärv (Quickels)
Feb-16 Inpac AirContainer Förvärv
Feb-17 Emfit Tilläggsförvärv (Abilia)
Juni-17 Scandinavian Nutrients Tilläggsförvärv (Inpac)
Dec-17 Strässle Medizinteknik GmbH Tilläggsförvärv (Cardiolex Medical, fd. Quickels)
Mar-19 Comai Tilläggsförvärv (Abilia)
Okt-19 Amedtec GmbH Tilläggsförvärv (Cardiolex Medical)
Jan-20 Somna AB Tilläggsförvärv (Abilia)
Okt-20 Multi-ply Förvärv
Jun-22 Cognita AS Tilläggsförvärv (Abilia)
Aug-22 Unimedic Försäljning av D-droppar
Jan-23 AdderaCare AB Tilläggsförvärv (Abilia)
Jul-23 SurgiCube & Toul Meditech Förvärv
Oct-23 Swedelift Tilläggsförvärv (Trident)
Mars-24 Kompany AS Tilläggsförvärv (Abilia)
Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.