Fokusområden Headerbild

Fokusområden

Våra fokusområden

En intressentdialog och väsentlighetsanalys har genomförts med syfte att säkerställa att MedCap har rätt fokus i hållbarhetsarbetet och beaktar de olika intressenternas synpunkter.

Genom intervjuer med bland andra ägare och medarbetare i koncernen kartlades dessas förväntningar och prioriteringar. I tillägg genomfördes en analys av underlag från kunder med hänsyn till hållbarhetsrelaterade krav. Väsentlighetsanalysen resulterade i tre fokusområden; produktansvar, medarbetare samt att bedriva ansvarsfullt företagande. Med utgångspunkt i analysen har ett antal nyckeltal sammanställts. Nyckeltalen har grupperats utifrån väsentliga hållbarhetsfrågor och delats in i de tre fokusområden. 

Produktansvar 363X242

Produktansvar

Ett viktigt område inom socialt ansvar är produktansvaret. Målsättningen är att säkerställa att de produkter och tjänster som tillhandahålls finns tillgängliga för brukare, att de är säkra att använda och att god information om produkterna finns att tillgå.

Engagerade Medarbetare 363X242

Engagerade medarbetare

En förutsättning för att kunna utveckla, producera och leverera bra produkter och tjänster till kunder och slutanvändare är att bolagen har rätt medarbetare. Målsättningen är att med kompetenta, friska och säkra medarbetare, ökad mångfald och lika möjligheter säkra engagemang, innovation och utveckling.

Ansvarsfullt Foretagande 363X242

Ansvarsfullt företagande

God affärsetik, respekt och integritet är av yttersta vikt. Målsättningen är att säkra god affärskultur och värderingar samt att säkerställa efterlevnad av lager och regler samt patientsäkerhet.

Vi är övertygande om att genom god affärsetik och god bolagsstyrning kan vi bidra till en hållbar utveckling

Globala Mål Header

Vårt bidrag till FNs globala mål

MedCap har analyserat de 17 globala målen för att bestämma vilka av dem vi ska fokusera på i vår verksamhet.

Läs mer om vårt bidrag till de globala målen