Unimedic yoga

Unimedic

Unimedic är ett nordiskt specialistläkemedelsföretag med lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, tillverkning, distribution och försäljning av läkemedel. I nära samarbete med hälso- och sjukvård utvecklar och tillhandahåller Unimedic specialistläkemedel för barn och vuxna.

Verksamhet: Tillhandahåller ett brett sortiment av licensläkemedel, extemporeläkemedel och registrerade läkemedel utifrån vårdens behov och önskemål. Unimedic erbjuder även produktutvecklingstjänster och kontraktstillverkning av både sterila och icke-­sterila flytande läkemedel.

Geografisk marknad: Norra Europa.

Kunder: Apotek, sjukvård, regioner och läkemedelsindustrin.

Bild Johan F

Att arbeta inom Life Science är givande och spännande, kärnan i vår verksamhet är att utveckla och tillhandahålla läkemedel för att bidra till en bättre hälsa. Det känns meningsfullt! Genom nära samarbete med hälso- och sjukvård utvecklar vi nischade specialistläkemedel för barn och vuxna med särskilda medicinska behov. Läkemedel som sedermera tillverkas i vår anläggning i Matfors.

Vi ställer höga krav på kvaliteten i vårt arbete, så även på tillit och ärlighet mot varandra & våra kunder. Det är grundläggande inom life science.  Vi arbetar även hårt med att stärka vår värdegrund och bygga en kultur som vilar på mod, nyfikenhet och hjärta. Samtliga medarbetare deltar i arbetet. God företagskultur och engagerad personal är otroligt viktigt, det för mig är grunden för en välmående arbetsplats och framgångsrik verksamhet. Duktiga medarbetare som tar ansvar och själva fattar beslut gör oss snabbfotade, skapar energi och förutsättningar för nytänkande. Arbetet med att få allt på plats pågår varje dag och vi lär oss av varandra under resans gång.

Johan Frödiin, VD Unimedic

Unimedic_623x203

Du hittar mer information om Unimedic och deras verksamhet på deras hemsida.

Till Unimedics hemsida

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.