Bridge

Investeringsstrategi

MedCap är en aktiv ägare som bidrar till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i våra bolag. Vi investerar i och utvecklar främst små och medelstora onoterade life science-bolag i norra Europa inom Hjälpmedel, Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Företagen skall ha en bevisad affärsmodell där vi tillsammans med bolagets ledning eller grundare kan identifiera och realisera en inneboende potential och skapa ambitiösa planer för vidare utveckling, såväl organiskt som genom förvärv och internationell expansion. Vi saminvesterar gärna i företag med starka entreprenörer och ledare och utvecklar tillsammans med nuvarande ägare och ledning planer för ett framtida ägande i MedCaps regi.

Strategi Medcap 1262x842

Övriga principer för våra investeringar är:

  • Majoritetsinvesterare
  • Investeringsintervall: 50-250 mSEK i omsättning.
  • Företrädesvis i onoterade företag, men inte i tidiga skeden i bolagens livscykler
  • Obegränsad ägarhorisont
  • Fokus på egengenererat affärsflöde
  • Förvärv görs företrädesvis i företag med huvudkontor i norra Europa Tilläggsförvärv kan via våra innehav göras globalt

Investeringsprocessen

Vid varje förvärv görs en noggrann genomlysning (due diligence) av bolaget. Analysen omfattar bransch- och affärsmässiga, legala och finansiella aspekter samt miljö- och ansvarsfrågor. Resultatet av analysen ligger till grund för det investeringsbeslut som MedCaps styrelse fattar.

Innan köpeavtalet skrivs under har MedCap och företagets ledning även kommit överens om en gemensam affärsplan med tydliga finansiella och operativa mål. Finns det meddelägare styrs dessutom förutsättningarna mellan parterna av ett aktieägaravtal. På så sätt skapas bättre förutsättningar för samsyn på ägandet, vilket också medför en lägre risk.

Framsida Delårsrapport 4 Svenska

Senaste delårsrapporten

Läs MedCaps senaste delårsrapport, se länk nedan.