Flygfoto 2000X700

Investerare

MedCaps finansiella utveckling

MedCap vill bidra med korrekt och punktlig information till aktiemarknaden och dess intressenter. På följande sidor återfinns finansiella rapporter, presentationer, pressmeddelanden och information om den finansiella utvecklingen. Du kan även under avsnittet Om MedCap läsa mer om vår affärsidé, strategi och om hur vi skapar värde.

Framsida Delårsrapport 3 Svenska

Senaste delårsrapporten

Läs MedCaps delårsrapport för tredje kvartalet 2021, se länk nedan. 

Woman holding a pill

MedCap som investering

MedCap utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Verksamheten bedrivs inom två områden: Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Speaker

Bolagsstyrning

Bolaget följer Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

Kontakt