Hållbarhet Headerbild

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet är en viktig förutsättning för att uppnå våra övergripande mål. Hållbarhetsarbetet är förankrat i vår företagskultur, vårt arbetssätt och omfattar hela koncernens verksamhet.

MedCaps övergripande mål är att bidra till att utveckla våra dotterbolag och därmed öka koncernens lönsamhet. Vi är övertygade om att hållbarhetsarbetet är en viktig förutsättning för att uppnå våra mål. MedCap investerar enbart inom Life Science, vilket innebär att vi genom vår verksamhet bidrar till hållbar utveckling och främjar människors hälsa. Vi arbetar för att växa som företag och därmed bidra till människors välmående, förhindra utanförskap på grund av sjukdom eller funktionshinder samt bidra till samhällsekonomiska värden. Samtidigt tar vi ansvar för den eventuella negativa påverkan vår verksamhet har på människor och miljön.

Fält

Vårt långsiktiga hållbarhetsfokus

Genom vår Code of Conduct har vi inkluderat Global Compacts principer i vår företagsstrategi.

Läs om hållbarhetsfokus

Fokusområden_363x242

Våra fokusområden

En intressentdialog och väsentlighetsanalys har genomförts med syfte att säkerställa att MedCap har rätt fokus i hållbarhetsarbetet. 

Läs om fokusområden

Globala Mal 363X242 (1)

Vårt bidrag till FNs globala mål

MedCap har analyserat de 17 globala målen för att bestämma vilka av dem vi ska fokusera på i vår verksamhet.

Läs om FNs globala mål

Multiply-maskin

Vår verksamhet

Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden, Hjälpmedel, Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Läs om vår verksamhet