Komikapp

Komikapp

Kom i Kapp är ett nordiskt hjälpmedelsföretag som är återförsäljare av sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel.

Verksamhet: Kom i Kapps produkter och tjänster höjer livskvaliteten och delaktigheten för brukare med särskilda behov samt deras anhöriga och personal.

Geografisk marknad: Norden, Export inom EU

Kunder: Kommuner, boenden, skolor

Komikapp 623X203

 

Du hittar mer information om Komikapp och deras verksamhet på deras hemsida.

Till Komikapp hemsida

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.