Field

Ledning

Koncernens ledningsgrupp består för närvarande av fem personer inklusive VD. Se Ledningens medlemmar för ytterligare information om respektive person i ledningsgruppen. Ledningsgruppen sammanträder kontinuerligt och avhandlar då i huvudsak koncernens finansiella utveckling, pågående projekt och andra strategiska frågor.

Glass wall

Ledningens ersättning

Här hittar du finansiell information om ledningens ersättning för sitt arbete.