Prospekt

Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 15 februari 2016 att MedCap ABs aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och därmed avnoterades från Nasdaq First North Premier. Sista dag för handel i MedCaps aktier på Nasdaq First North Premier var den 24 februari 2016 och första dag för handel på huvudmarknaden var den 25 februari 2016. Aktien handlas from den 4 januari 2021 i segmentet Mid Cap.

För vidare information, vänligen läs det prospekt som upprättades i samband med listbytet: noteringsprospektet

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.