Nyckeltal

Flerårsjämförelser koncernen 2020 2019 2018 2017* 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014
Nettoomsättning, MSEK 817,4 757,1 709,0 411,2 851,7 816,9 852,8 826,1
EBITDA, MSEK 157,2 140,0 77,6 41,5 30,3 55,3 31,0 55,4
Soliditet 55% 39% 41% 44% 48% 48% 49% 35%
Eget kapital /aktie (SEK) 40,3 24,4 20,2 19,8 20,2 21,0 19,9 17,3
Börskurs/aktie (SEK) 230,0 139,0 79,4 45,0 32,8 30,5 27,6 42,5

8 månader (1 maj - 31 december)

 

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.