Woman in nature

Om MedCap

MedCap utvecklar ledande nischbolag inom Life Science

MedCap förvärvar och utvecklar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Hjälpmedel, Medicinteknik och Specialistläkemedel.

MedCap är en aktiv och långsiktig ägare med självständiga dotterbolag, men där övergripande strategier och synergier tillvaratas. Bolag som blivit en del av koncernen får tillgång till resurser som är svåra att skapa i mindre bolag, nätverk och ett aktivt stöd där det stärker verksamheten. Styrningen sker huvudsakligen via de ägda bolagens styrelser utifrån en tydlig mandatfördelning, värdegrund och företagsfilosofi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.

 

Man Walking In Water On The Beach With Boy 2

MedCap som ägare

Vi erbjuder våra ägda företag stöd inför nästa steg i deras utveckling i form av expansionskapital och vårt breda nätverk inom forskningsvärlden, statliga organ, högskolor och universitet.

Läs om MedCap som ägare

Speaker (1)

Affärsidé & mål

MedCaps affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora Life Science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde.  

Läs om affärsidé & mål

Bridge (1)

Investeringsstrategi

MedCap är en aktiv ägare som bidrar till långsiktig och hållbar utveckling i våra bolag. Vi investerar i och utvecklar främst små och medelstora onoterade Life Science-bolag i norra Europa.

Läs om investeringsstrategi

Styrelse

Här hittar du mer information om Medcaps styrelse och personerna som sitter i den.

Till styrelse

Ledning

Här kan du läsa mer om Mecaps ledning och personer som sitter i den.

Till ledning

Field

Hållbarhet

MedCaps övergripande mål är att bidra till att utveckla våra dotterbolag och därmed öka koncernens lönsamhet. Vi är övertygade om att hållbarhetsarbetet är en viktig förutsättning för att uppnå våra mål. MedCap investerar enbart inom Life Science, varmed vi genom vår verksamhet bidrar till hållbar utveckling.

För MedCap innebär det att vi arbetar för att växa som företag, varmed vi bidrar till människors välmående, förhindrar utanförskap på grund av sjukdom eller funktionshinder och samhällskostnader minskas. Samtidigt tar vi ansvar för den eventuella negativa påverkan vår verksamhet har på människor och miljön.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste årsredovisning.