Speaker

Affärsidé och mål

MedCaps affärsidé är att förvärva och utveckla små och medelstora, välskötta Life Science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Hjälpmedel, Medicinteknik och Specialistläkemedel.

Förvärven görs främst av företag i norra Europa med internationell potential. Tilläggsförvärv kan ske globalt. Bolag som förvärvas omsätter i normalfallet 50-250 MSEK. MedCap förvärvar oftast en majoritet men värdesätter delägande från ledning och anställda i ägda bolag.

Tillväxt genom förvärv och aktivt ägarskap

Koncernen är en aktiv ägare och ambitionen är alltid att förstärka bolagets befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Tillväxt genom förvärv är en viktig och central del i affärsstrategierna och den framtida tillväxten förväntas delvis uppnås genom fortsatta företagsförvärv.

För många grundare, som vill sälja sitt bolag, erbjuder MedCap ett attraktivt alternativ då vår decentraliserade affärsmodell innebär att bolagen fortsatt bedrivs självständig inom ramen för MedCaps styrning.

Dotterbolag, som i regel är helägda, fortsätter oftast verksamheten under eget varumärke, men i samklang med MedCaps styrmodell. Det innebär att en ny styrelse utses i bolaget och bolags- och verksamhetsstyrningen förändras i enlighet med MedCaps modeller och verktyg.

MedCaps strategi är att agera som aktiva ägare för att se till att utveckla dotterbolagen och öka lönsamheten. Vi arbetar målmedvetet för att kombinera entreprenörskap och våra helägda bolags flexibilitet och effektivitet med vår tillgång till resurser, nätverk och industriella kompetens.

Flygfoto-stockholm

Bli en del av MedCap

Här hittar du mer infomation om vår investeringsstrategi och om MedCap som ägare.