Aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Förändring av antalet aktier Förändring av aktiekapital Totalt aktiekapital Totalt antal aktier
2021 Nyemission 11 124 4 450 5 922 942 14 807 353
2020 Nyemission 1 345 111 538 045 5 918 492 14 796 229
2018 Nyemission 50 000 20 000 5 380 447 13 451 118
2016 Omvänd split -120 610 066 0 5 360 447 13 401 118
2014 Nyemission 12 855 000 514 200 5 360 447 134 011 184
2012 Nyemission 4 900 000 196 000 4 846 247 121 156 184
2007 Konvertibel 7 614 555 304 582 4 345 665 108 641 629
2007 Kvittningsemission 746 193 29 848 4 315 817 107 895 436
2007 Apportemission 2 961 085 118 443 4 197 374 104 934 351
2007 Nyemission 22 500 000 900 000 3 297 374 82 434 351
2006 Nyemission 3 703 704 148 148 3 149 226 78 730 647
2006 Kvittningsemission 764 000 30 560 3 118 666 77 966 647
2006 Apportemission 11 579 784 463 191 2 655 475 66 386 863
2006 Kvittningsemission 7 379 756 295 190 2 360 284 59 007 107
2006 Nyemission 22 127 665 885 107 1 475 178 36 879 442
2005 Apportemission 465 370 18 615 1 456 563 36 414 072
2005 Apportemission 500 000 20 000 1 436 563 35 914 072
2005 Nyemission 17 957 036 718 281 718 281 17 957 036
2004 Kvittningsemission 612 400 24 496 693 785 17 344 636
2004 Nyemission 1 515 000 60 600 633 185 15 829 636
2003 Kvittningsemission 1 311 936 52 477 580 708 14 517 700
2003 Fondemission 414 525 552 700 13 817 500
2003 Nyemission 189 000 1 890 138 175 13 817 500
2003 Kvittningsemission 836 530 8 365 136 285 13 628 500
2003 Nyemission 1 263 470 12 635 127 919 12 791 970
2003 Kvittningsemission 305 900 3 059 115 285 11 528 500
2003 Nyemission 294 100 2 941 112 226 11 222 600
2003 Kvittningsemission 52 500 525 109 285 10 928 500
2002 Nyemission 126 000 1 260 108 760 10 876 000
2002 Nyemission 750 000 7 500 107 500 10 750 000
2001 Nybildning 10 000 000 100 000 100 000 10 000 000
Woman holding a pill

MedCap som investering

MedCap utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Verksamheten bedrivs inom två områden: Medicinteknik och Specialistläkemedel.