Flygfoto-stockholm

Styrelse

Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter och organisation. Styrelsen består idag av sex ledamöter. För ytterligare information om nuvarande styrelse, se Styrelsens medlemmar i sektionen Om MedCap.

Glasswall2

Styrelsens medlemmar

Här kan du läsa mer om styrelsens medlemmar och deras uppdrag