Speaker

Pressmeddelanden

MedCap AB (publ) har tecknat ett avtal om att förvärva SurgiCube International B.V. (“SurgiCube”). Förvärvet inkluderar både verksamheterna SurgiCube baserat i Nederländerna och Toul Meditech baserat i Sverige.

Aktieägarna i MedCap AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2023, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.