Speaker

Pressmeddelanden

MedCap (publ) har, genom dotterbolaget Abilia, tecknat avtal om att förvärva bolaget Cognita AS (”Cognita”). För Abilia, som har en ledande position i Norden inom hjälpmedel, har transaktionen ett viktigt värde då den stärker och breddar positionen inom digitala hjälpmedel.

MedCaps årsstämma hölls idag, den 9 maj 2022, på IVA i Stockholm. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Aktieägarna i MedCap AB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 maj 2022, kl. 16.00 på IVA, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

MedCap AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 9 december 2021. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.medcap.se. 

Aktieägarna till MedCap AB (publ), org. nr 556617-1459, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 kl.14.00 hos bolaget på Råsundavägen 4 i Solna.