Abilia förvärvar Somna AB

MedCap (publ) har, genom dotterbolaget Abilia Sverige Holding AB (”Abilia”), tecknat avtal om att förvärva bolaget Somna AB (”Somna”). För Abilia, som har en ledande position i Norden inom kognitiva hjälpmedel, har transaktionen ett stort strategiskt värde då den stärker och breddar den redan starka produktportföljen.

Somna har under de senaste tio åren etablerat sig som den ledande leverantören av medicintekniskt godkända tyngdtäcken till primärt svenska användare och har en dryg tredjedel av den svenska marknaden för medicinteknisk godkända tyngdtäcken. Bolaget omsatte cirka 37 MSEK 2019 med drygt 30% EBITDA marginal. Abilia betalar 73,8 MSEK kontant på tillträdet som planeras till 31 januari 2020.

”Förvärvet av Somna ligger helt i linje med ambitionen att komplettera Abilias redan starka produktportfölj inom kognitiva hjälpmedel och passar mycket väl in i Abilias kunderbjudande i Norden. Genom Abilias starka nordiska säljorganisation förväntar vi oss goda möjligheter till fortsatt tillväxt av kategorin tyngdtäcken och vi ser att det finns stora synergier att hämta hem i integrationen av Somna in i Abilia.”, säger Karl Tobieson VD MedCap AB.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2020 kl. 13.00 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.