Henrik Koch lämnar rollen som CFO i MedCap

Henrik Koch lämnar rollen som CFO i MedCap efter sommaren för anställning utanför koncernen. Rekrytering av ny CFO har inletts.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019 kl. 08.15 CET.  

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.