Johan Folkunger rekryteras som affärsområdeschef medicinteknik

MedCap rekryterar Johan Folkunger som Affärsområdeschef medicinteknik. Johan kommer närmast från rollen som VD för Philips Sverige.

Som ansvarig för affärsområdet medicinteknik kommer Johan att företräda MedCap och ansvara för koncernens medicintekniska dotterbolag med uttalat mål att driva på den operativa och strategiska utvecklingen för fortsatt lönsamhet och tillväxt.

”Det är med glädje och stora förväntningar jag välkomnar Johan till MedCap teamet. Johan tillför lång och bred strategisk och operationell erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknikbranschen där han framgångsrikt drivit lönsam tillväxt i sina tidigare uppdrag med erfarenhet från såväl Sverige som internationellt” säger Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ).

”Jag är imponerad av MedCap’s utveckling och ser en mycket spännande potential i att tillsammans med övriga ledningen i MedCap och dotterbolagsledningarna i affärsområdet driva en ambitiös agenda för fortsatt lönsamhet och tillväxt. Sjukvården står inför stora förändringar och genom innovativa medicintekniska lösningar kan vi bidra till att transformera vården och skapa värde för såväl vårdgivare som patienter och användare” säger Johan Folkunger.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2019 kl. 08.45 CET.  

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.