Karl Tobieson avser sluta som vd i MedCap under 2020

Karl Tobieson har meddelat styrelsen för MedCap att han önskar sluta som vd under 2020 för att bli vd i Linc AB. Karl Tobieson kvarstår i sin vd-roll på MedCap fram tills att en ersättare utsetts.

”Vi vill tacka Karl för att han under 12 år som vd byggt MedCap till att idag vara en stark koncern med utomordentliga förutsättningar för lönsam tillväxt. Vi har samtidigt stor respekt för att han efter en så lång tid nu känner att det är dags att ta ett nytt steg i karriären. Styrelsen startar idag en process för att hitta en ersättare”,  kommenterar Peter Ehrenheim, styrelseordförande.

”Det har varit otroligt roliga år som vd och det har varit en förmån att tillsammans med alla fantastiska medarbetare bygga upp MedCap. Vi har kommit en bra bit på vägen med att bygga upp koncernen, vilket också belönats av aktiemarknaden då marknadsvärdet ökat drygt 23 gånger under dessa år. MedCap har idag en solid bas att bygga vidare på och jag ser fram emot att fortsätta stötta MedCap utifrån min nya roll som vd i Linc AB, som bland annat är största ägare i MedCap”, kommenterar Karl Tobieson, vd MedCap.

 

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 08.45 CEST.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, MedCap AB                                              
Telefon: +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,                         
e-post: karl.tobieson@medcap.se

Peter Ehrenheim, ordförande MedCap AB
Mobil: 070 6675711
e-post: peter@farjsundet.se

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.