MedCap avyttrar D-vitamin

Försäljningspriset och realisationsvinsten uppgår till 20 mSEK och ger en positiv engångseffekt i det tredje kvartalet. 2021 uppgick produktens försäljning till 3.2 mSEK och avyttringen bedöms ha en marginell inverkan på MedCap’s försäljning och lönsamhet. Försäljningen bidrar till fokusering inom bolagets specialistläkemedelsportfölj.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.