Abilia förvärvar Kompany AS och produkten Komp

Abilia, ett dotterbolag till MedCap AB (publ) och del av Affärsområdet Hjälpmedel, har tecknat avtal om att förvärva bolaget Kompany AS i Norge. Förvärvet breddar Abilias erbjudande inom välfärdsteknologi för kommunikation och social interaktion.

Kompany AS är en avknoppning från No Isolation AS och erbjuder med Komp en produkt för att upprätthålla social interaktion och minska äldres ofrivilliga isolering. Försäljningen uppgick till ca 20 mNOK 2023.

Abilia har betalat 20 mNOK kontant vid tillträdet idag. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på MedCaps helårsresultat.

Tove Christiansson, Affärsområdeschef Hjälpmedel och VD för Abilia kommenterar förvärvet: ”Förvärvet av produkten Komp kompletterar Abilia’s portfölj och ligger i linje med strategin att bygga vidare på Abilia’s starka position inom hjälpmedel och välfärdsteknologi.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.