MedCap aviserar styrelseledamots avgång

Henrik Blomquist har idag på eget initiativ valt att lämna styrelsen i MedCap AB. Bakgrunden är att Bure Equity AB, där Henrik Blomquist är vd, nyligen har avyttrat hela sitt aktieinnehav i MedCap. Henrik Blomquist har sedan 2014 representerat Bure Equity i MedCaps styrelse.  

"Vi är tacksamma för Henriks engagemang och förtjänstfulla bidrag till styrelsearbetet ” kommenterar Peter von Ehrenheim, styrelseordförande för MedCap.

Förslag till val av styrelse och en eventuellt ny ledamot kommer att presenteras av valberedningen senast i samband med att kallelse till årsstämman 2022 offentliggörs.
 

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 september 2021 kl. 17.00 CET.

För mer information, kontakta:

Peter von Ehrenheim, Styrelsens ordförande

Telefon: 46 704 269 262

E-post: peter@farjesundet.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.