MedCap publicerar årsredovisning för 2023

MedCaps årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig i pdf-format på www.medcap.se och inkluderar hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport. Årsredovisningen publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF) och har försetts med XBRL-taggar. ESEF-filerna kan laddas ned på www.medcap.se.


Informationen är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-27 08:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, Verkställande direktör,

Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62,

e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.