Abilia förvärvar Cognita AS

Cognita har sedan länge etablerat sig som en ledande leverantören av hjälpmedel i Norge. Bolaget omsatte 15 mNOK 2021 med god lönsamhet. Abilia betalar 12 mNOK kontant på tillträdet som planeras till den 1 juni 2022. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på MedCaps resultat per aktie.

Förvärvet av Cognita kompletterar Abilia’s portfölj i Norge och ligger i linje med strategin att bygga vidare på Abilia’s starka position inom hjälpmedel och välfärdsteknologi”, säger Anders Dahlberg, VD MedCap AB.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.