Patrik Norgren har anlitats för rollen som CFO i MedCap interimistiskt

Patrik Norgren har lång erfarenhet av interimistiska uppdrag som ekonomichef och CFO och tillträder rollen måndag den 7:e oktober. Rekrytering av permanent CFO pågår som tidigare kommunicerats.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2019 kl. 08.15 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.