Cardiolex förvärvar Amedtec i Tyskland

MedCap (publ) har, genom dotterbolaget Cardiolex Medical AB (”Cardiolex”), tecknat avtal om att förvärva bolaget Amedtec Medizintechnik Aue GmbH i Tyskland (”Amedtec”). För Cardiolex, som har en ledande marknadsposition i Sverige, har transaktionen ett stort strategiskt värde då den öppnar upp nya marknader i norra och centrala Europa samt kompletterar deras produkterbjudande.

Amedtec är en av Tysklands större lokala leverantörer av EKG-system med en rikstäckande säljorganisation samt indirekt försäljning i flertalet länder i Europa. Tyskland är Europas största marknad för EKG och genom förvärvet av Amedtec skapas förutsättningar för bägge bolagen att gemensamt få tillgång till en betydligt större marknad. Möjligheterna med en större marknad består framförallt av att båda bolagen har produktportföljer som kompletterar varandra. Dessutom skapas möjligheter till synergier i form av ökade inköpsvolymer, harmonisering av överlappande produktkategorier samt skalfördelar genom gruppgemensamma funktioner. Förvärvet ligger i linje med Cardiolex uttalade internationella tillväxtstrategi.

Amedtec förväntas omsätta ca. 4.6 MEUR under verksamhetsåret 2019, med ett EBITDA-resultat på ca. 0.7 MEUR. 4.35 MEUR erläggs kontant vid övertagandet och därutöver kan ytterligare en tilläggsköpeskilling på upp till 0.25 MEUR utfalla efter 24 månader under förutsättning att säljarnas åtagande kring överlämnande av bolaget uppfyllts. Förvärvet finansieras genom MedCaps befintliga kreditutrymme. Tillträde till Amedtec förväntas ske i slutet av oktober 2019.

”Förvärvet av Amedtec ligger helt i linje med ambitionen att expandera Cardiolex mycket framgångsrika affär i Norden till nya marknader. Vi har sett att egen närvaro och lokal förankring är kritiska förutsättningar för att lyckas i Tyskland. Amedtec representerar därför en unik möjlighet för Cardiolex att lyckas med sin internationella tillväxtstrategi i DACH regionen. Vi ser stora möjligheter kopplade till Cardiolex unika digitala lösningar för att lagra, granska och skicka EKG registreringar. Vi har identifierat stor potential i Tyskland där vi kan se att kunderna i allt större utsträckning efterfrågar mer flexibla och anpassade IT-lösningar. Detta är krav som vi sedan länge vant oss vid i den svenska marknaden.”, säger Karl Tobieson VD MedCap AB.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2019 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.