Ändrat rapportdatum för MedCaps Bokslutskommuniké 2023

MedCap AB (publ) har beslutat att ändra rapportdatum för offentliggörandet av bokslutsrapporten för 2023. Rapporten kommer att publiceras den 31 januari 2024 i stället för som tidigare kommunicerats den 9 februari 2024.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.