MedCap förvärvar SurgiCube och Toul Meditech

SurgiCube-gruppens produkter tillhandahåller ultrarena luftflöden runt operationsmiljöer och erbjuder en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för både sjukhus och mindre kliniker. Lösningarna används både inom ögon och ortopedisk kirurgi, och säljs främst till marknader i Europa. De senaste 10+ åren har bolaget etablerat ett starkt erbjudande, med en installerad bas och återkommande intäkter, inom en nisch som väntas fortsätta växa.

SurgiCubes försäljning de senast 12 månaderna uppgick till ca. 3,7 mEUR med nästan 24% EBITDA-marginal. MedCap betalar 6 mEUR och justeringar för nettoskuld / kassa vid tillträdet den 24 juli 2023. Utöver det ska MedCap betala en tilläggsköpeskilling på upp till 2 mEUR baserat på bruttovinst-tillväxten fram till december 2024. Nyckelpersoner i företaget har åtagit sig att kvarstå som minoritetsägare, och den tidigare majoritetsägaren Ger Vijfvinkel har åtagit sig att kvarstå som VD och sedan rådgivare under en övergångsperiod.

Vi är glada att kunna välkomna SurgiCube och Toul Meditech till MedCap-gruppen och ser fram emot att stötta bolagets fortsatta tillväxtresa, där bolaget kan tillhandahålla kostnadseffektiva lösningar för att öka kapaciteten för operationer på sjukhus och möjliggöra flexibla och högkvalitativa lösningar för mindre kontorsbaserade operationskliniker.” säger Anders Dahlberg, CEO MedCap AB

“De dedikerade teamen i SurgiCube och Toul Meditech har utvecklat en stark produktportfölj som gör en fundamental skillnad för kirurger och patienter, och har skapat en internationell kundbas. I MedCap har vi funnit en partner med rätt kultur, som kan stötta bolagens tillväxt till nästa nivå. Jag ser fram emot att arbeta med MedCap i denna nya konstellation.”, säger Ger Vijfvinkel, Verkställande Direktör och majoritetsägare SurgiCube International B.V


Denna information är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-24 14:30 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.